تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

ویرانی کاخ اختصاصی کوروش زیر باران... Destroying the Cyrus's Special Palace Under Rain

سورنا لطفی‌نیا :
پایه‌ستون‌های برجای مانده از کاخ ویژه‌ی کوروش بزرگ، به شوند(:دلیل) رخنه‌ی آب باران و یخ بستن و شکسته شدن سنگ‌ها، روبه نابودی‌اند.

كاخ اختصاصی كوروش بزرگ

 

بقیه در ادامه مطلب....

به گزارش مهر؛ در شمال باختری(:غربی) کاخ بارعام و شمال خاوری(:شرقی) باغ پاسارگاد، کاخی دیده ‌می‌شود كه، ویژگی‌های یک سازه‌ی مسکونی را دارد به همین شوند به «کاخ نشیمن» یا «کاخ ویژه» نامور است.
تا آغاز سده بیستم، چون تنها یک جرز سنگی از این کاخ بیرون از خاک بود، آن را «کاخ جرزدار» نیز
می‌نامیدند. کف‌بندی این کاخ از ویژگی‌های بزرگ آن است و بهسازی‌های انجام شده در روزگار هخامنشی نیز، در آن دیده می‌شود به گونه‌ای که هرجا رگه‌ای در سنگ ایجاد شده، آن را تعمیر کرده‌اند اما برجای‌مانده‌های این گستره، به شوند بی‌مهری و گذر روزگار، رو به نابودی است.


 

كاخ اختصاصی كوروش بزرگ


 

كاخ اختصاصی كوروش بزرگ


 

كاخ اختصاصی كوروش بزرگ


«سلیمان محمودی»، کارشناس میراث فرهنگی؛ یکی از شوندهای ویرانی سنگ‌های باستانی را آب باران نامید و گفت: «برخی از سنگ‌های باستانی به اندازه‌ای پایدار هستند که با هیچ چیزی به زودی نابود نمی‌شوند، اما همین سنگ‌ها، با آب باران به تندی از هم می‌پاشند. شاید در نگاه نخست، کسی باورش نشود که آب باران یکی از بدترین شوندهای ویرانی سنگ‌هاست اما چون آب روان است می‌تواند به آسانی در هر جرز و شکاف و درزی رخنه و شکاف سنگ را بیشتر کند.»
وی افزود: «اگر آب باران، درون سنگ، یخ بزند، با فشار، شکاف و آن درز را بیشتر باز می‌کند به
اندازه‌ای که ممکن است بخشی از سنگ را كم‌كم بشکند.»
محمودی گفت: «کاخ ویژه‌ی کوروش، در فضایی باز جای دارد و بارندگی‌های نیز، شوند رخنه‌ی آب، به درون پایه‌ستون‌های این کاخ و در پایان، از هم پاشیدگی آن‌ها می‌شود. برخی بر این باورند که باید روی این گستره، سقفی برای پوشش ساخته‌شود تا از رخنه‌ی آب باران به درون این سنگ‌ها و یخ بستن آن پیشگیری شود ولی برخی دیگر بر این گمان هستند که، چشم‌انداز آن نابود می‌‌شود.»


 

كاخ اختصاصی كوروش بزرگ


 

كاخ اختصاصی كوروش بزرگ


 
طبقه بندی: مکان های تاریخی،