تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

پول ایران «داریك» ٢٥١٦ ساله شد

سورنا لطفی‌نیا :

برپایه‌ی بررسی‌های خاورشناسان(:مستشرقین) اروپایی [برپایه نوشته‌های رخدادنگاران
یونان باستان كه كارهای داریوش بزرگ را درست  و گسترده گزارش داده‌اند] و بر پایه‌ی
سالنامه‌ها، پول رسمی ایران «سكه داریك» در ژانویه سال 504 پیش از میلاد ضرب و رایج
شد و این، نخستین سکه‌ی همگون جهان و دارای وزن و عیار یکسان بود كه در ژانویه 201٢
دوهزار و 51٦ ساله شده است. داریوش دستور ضرب این سكه را در دومین روز نخستین
ماه زمستان سال 504 پیش از میلاد «دی‌ماه و یک روز پس از شب چله ـ یلدا» داده بود.
سكه‌های داریك «گرفته شده از نام داریوش» تا پایان روزگار هخامنشیان [هنگامه‌ی
اسکندر گجستك] رایج بودند. چهره‌ی شاهنشاه کشور بر یك روی سکه نیز از روزگار
داریوش مرسوم شده است.بسیاری از كشورها نام پول ملی را از نام‌های تاریخی گرفته‌اند،
مانند پول ونزوئلا از نام سیمون بولیوار، تاجیكستان از نام سامانیان «سامانی» و ... ولی نام
پول ملی ما ـ ریال ـ از اسپانیا است!
برگرفته از تارنمای انوشیروان كیهانی‌زاده
طبقه بندی: تازه های تاریخی،