تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

پارک سیف الدوله در ملایر... Seyfodoleh Park in Malayer

تعجب نکنید اینجا تخت جمشید نیست، این ورودی پارک
تفریحی سیف الدوله در شهرستان ملایر که به دستور ناصرالدین شاه توسط مهندسان ایتالیایی ساخته شده که باتفاق شهاب و احمد پسر عموم
رفتیم.

اینم مجسمه آقای نمیدونم چیه که وسط حوض قرار داده بودن ولی تابلوی توضیحاتی واسش نذاشته بودن.
طبقه بندی: مکان های تاریخی،