تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

زیبایی های بیستون کرمانشاه قسمت3- Bistoon Mount in Kermanshah

قصر ناتمام ساسانی در حاشیه کوه بیستون

 

کاروانسرای شاه عباسی مربوط به صفویان در کنار کاخ ناتمام ساسانی

 
طبقه بندی: مکان های تاریخی،