تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

زیبایی های بیستون کرمانشاه قسمت1- Bistoon Mount in Kermanshah

تا کتیبه بیستون رفتیم ولی قفل داربستا نذاشت تا از نزدیک زیبایی این کتبه رو بینیم . بازم مثل همیشه مجور شدیم تا از دور با دوربین زوم کنیم ولی کیفیتو خودتون ببینید دیگه، اینم میراث فرهنگیه که ما داریم؟ خودمونم نمی تونیم باقیمانده تمدنونو ببینیم. اونوقت خارجیا قبطه این تاریخو میخورن. ای ایران بیچاره!!!

 

 
طبقه بندی: مکان های تاریخی،