تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

سكه‌هایی باستانی از روزگار ساسانی تا هنگامه‌ی یورش مغول، در «داراب»، پیدا شد
خبرنگار امرداد - آفتاب یزدانی :
این سكه‌ها كه شمار آن‌ها به ٤٠ عدد می‌رسد، دوم دی‌ماه، در شهر باستانی داراب از شهرهای باستانی استان فارس، پیدا شده است.
سكه‌ها به تلاش یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی استان فارس،‌ یافت شده است.
شهر داراب از کهن‌شهرهای ایرانی است كه دیرینگی‌‌اش را به روزگار هخامنشیان نسبت می‌دهند. این شهر در گذشته، «دارابگرد» نامیده می‌شده است. دارابگرد، چنان‌كه از برخی نگاشته‌های كهن، برمی‌آید، پایگاه و جایگاه اردشیر بابکان سردودمان ساسانیان بوده است. در كتاب‌های تاریخی آمده كه یکی از بزرگ‌ترین ضرابخانه‌های ایران در شهر دارابگرد، برپا بوده است و تا پس از ساسانیان نیز همچنان، ضرب
سكه در آن انجام می‌شده است. این شهر كه طرحی دایره‌مانند داشته درمیان دشت 
بزرگی، ساخته شده است و پیرامون آن کَندَگ یا خندق بزرگی برای پاسداشت شهر از
 دشمنان، ایجاد كرده ‌بودند. با توجه به تپه‌های باستانی كه در این گستره یافت
شده، باستان‌شناسان، پیشینه‌ی منطقه را چندین هزاره برآورد كرده‌اند.طبقه بندی: تازه های تاریخی،