تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

ترك‌ها بر دیواره‌ی تخت جمشید و خطر فروپاشی
خبریار امرداد-نگار پاكدل :
ترک‌های فراوان و تازه بر بنای تخت جمشید، این سازه‌ی برجسته‌ی ایرانی را در خطر ریزش و آسیب جدی قرار داده است.
به گزارش مهر، «محمد اسدپور»، فعال میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی مرودشت گفت: «با گذشت زمان شاهد افزوده شدن ترک‌هایی میان سنگ‌ها، ستون‌ها و کاخ‌های مجموعه‌‌ی جهانی تخت‌جمشید هستیم.»
وی ادامه داد: «هنگامی‌که از پلکان‌ها وارد تخت جمشید می‌شویم در دروازه ملل، ستون‌هایی هست که ترک‌هایی خورده‌اند و این ترك‌ها تازه است.»
به گفته‌ی اسدپور سنگ‌ها به شوندهای(:دلیل‌های) گوناگون؛ فرسایش و باران‌های اسیدی، شرایط آب و هوایی و گذشت زمان، فسیل شده و ترک‌هایی در آن‌ها پدید می‌آید، كه روزانه بر این ترك‌ها افزوده می‌شود و به شوند(:دلیل) کنترل نشدن از سوی مسوولان و كارشناسان این ترک‌ها روز به روز بیشتر شده است.
«اسدپور»، درباره‌ی آسیب‌ها‌ گفت:« در دیواره‌های دروازه‌ی ناتمام، ترک‌هایی دیده می‌شود که آجرهای آن قابل دیدن است. همچنین در کاخ صدستون، نیز ترک‌های فراوانی دیده می‌شود، در این مجموعه هر گردشگری بخواهد بازدیدی از تخت‌جمشید داشته باشد به سادگی می‌تواند این ترک‌ها را ببیند.»
بقیه در ادامه مطلب...این مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی  یادآور شد:
«دردرگاه کاخ‌موزه، شکاف‌ها و ترک‌های گوناگونی در بخش خاوری(:شرقی) دیده می‌شود كه انحنای یک ستون را درپی داشته است. ترک‌های دیواره‌ی کاخ‌موزه به‌اندازه‌ای است که هنگامی‌كه از سمت چپ به کاخ‌موزه می‌رویم این ترک‌ها را به سادگی می‌توان دید.»

وی در پایان گفت: «در مجموعه‌ی جهانی تخت‌جمشید،
مدیریت بحران وجود ندارد، از همین روی به مسوولان امر پیشنهاد دادیم که درباره‌ی شوند(:دلیل) این ترک‌ها، كاوش شود و مقرر شده کارشناسان برای بررسی این موضوع و جلوگیری از پیشرفت آن به این مجموعه سفر کرده و راهکارها را ارایه دهند، چرا كه اگر این روند ادامه داشته باشد در آینده‌ای نه چندان دور با فروپاشی نمای کنونی رو به رو خواهیم بود. هر دم بر ترک‌های سنگ یا دیواره‌ها افزوده می‌شود كه اگر این ترک‌ها به‌گونه‌ی گسل و شکاف باشد و یکی از کاخ‌ها ویران شود دیگر نمی‌توان کاری انجام داد از این رو نیاز است  كه کارشناسان راهکارهای اساسی را ارایه دهند.»


 

این مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی  یادآور شد:
«دردرگاه کاخ‌موزه، شکاف‌ها و ترک‌های گوناگونی در بخش خاوری(:شرقی) دیده می‌شود كه انحنای یک ستون را درپی داشته است. ترک‌های دیواره‌ی کاخ‌موزه به‌اندازه‌ای است که هنگامی‌كه از سمت چپ به کاخ‌موزه می‌رویم این ترک‌ها را به سادگی می‌توان دید.»

وی در پایان گفت: «در مجموعه‌ی جهانی تخت‌جمشید،
مدیریت بحران وجود ندارد، از همین روی به مسوولان امر پیشنهاد دادیم که درباره‌ی شوند(:دلیل) این ترک‌ها، كاوش شود و مقرر شده کارشناسان برای بررسی این موضوع و جلوگیری از پیشرفت آن به این مجموعه سفر کرده و راهکارها را ارایه دهند، چرا كه اگر این روند ادامه داشته باشد در آینده‌ای نه چندان دور با فروپاشی نمای کنونی رو به رو خواهیم بود. هر دم بر ترک‌های سنگ یا دیواره‌ها افزوده می‌شود كه اگر این ترک‌ها به‌گونه‌ی گسل و شکاف باشد و یکی از کاخ‌ها ویران شود دیگر نمی‌توان کاری انجام داد از این رو نیاز است  كه کارشناسان راهکارهای اساسی را ارایه دهند.»

طبقه بندی: تازه های تاریخی،