تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

پل های اصفهان...Bridges of Isfahan

در ادامه سفر به اصفهان از پل های تاریخی بازدید کردیم. خیلی با شکوه بودن. با افتخار میتونم بگم که زیباترین پل های تاریخی جهان توی این شهر قرار دارن.

 

پل جویی

 

و پل خواجو..
طبقه بندی: فرهنگ ایرانی، مکان های تاریخی،