تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

سفر به مهد هنر ایران... A trip to the art capital of Iran

طی سفر علمی که برای شرکت در المپیاد ملی مخترعان به شهر اصفهان داشتیم تونستیم از بیشتر مکان های تاریخی و هنری این مهد هنر دیدن کنیم. واسه ی من خیلی جذاب و بیاد موندنی بود...

اینم میدون نقش جهان اصفانه که بعد از میدان سرخ روسیه دومین میدون بزرگ جهانه. این میدان در چهار طرفش نماد چهار رکن اصلی حکومت صفویان(مذهب، سیاست، اقتصاد و مردم) شامل میشه. عمارت عالی قاپو که نماد سیاسته، مسجد جامع که نماد مذهبه، بازار های زیبا که نماده اقتصاده و مردم که در راس قرار داشتند. البته باید یادآور شد که که در وسط میدون بازی چوگان و رژه های نظامی انجام میشد و شاه هان صفوی از عمارت عالی قاپو این جشن هارو نظاره میکردند.
طبقه بندی: فرهنگ ایرانی، مکان های تاریخی،