تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

کتیبه داریوش بزرگ و خشایارشا در گنجنامه همدان... Ganjname of Hamedan

در ادامه ایرانگردیمون تو همدان تصمیمی به بازدید کتیبه معروف داریوش بزرگ و خشایارشا توی مکان تفریحی گنجنامه که در کنار آبشاری زیبا قرار داره گرفتیم. خیلی باشکوه و زیبا بود و منو تحت تاثیر قرار داد که چطوری با وجود اون امکارنات محدود توی اون ارتفاع اون کتیبه ها رو حک کردن؟ متن کامل ترجمه کتیبه ها رو توی ادامه مطلب گذاشتم.

zth5821zmo4a6f1y58.jpg

2ww0b1b06pv7ts1ven3e.jpg

2q7imwy4vw1yxmrsnr8.jpg

ایستاده از راست به چپ: شهاب رهرو مستقیم، رضا یگانه موسوی، احمد مقومی و پشت دوربین هاشم واحدی پور

متن کامل کتیبه ها به پارسی و انگلیسی در ادامه مطلب...

لوح سمت چپ که کمی بالاتر از کتیبهٔ دیگر در کوه کنده شده‌است مربوط به داریوش بزرگ هخامنشی است. طول آن حدود ۲۹۰ سانتی متر، ارتفاعش ۱۹۰ سانتی متر و دارای متنی به شرح زیر است:

«خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، شاهی از [میان] بسیاری، فرمانروائی از [میان] بسیاری. مَنَم داریوش، شاه بزرگ، شاهِ شاهان، شاهِ سرزمین‌ها[یی] که نژادهای گوناگون دارند، شاه سرزمین دور و دراز، پسر ویشتاسب هخامنشی.»


کتیبهٔ خشایارشا نیز در قسمت پائین همین کتیبه‌است و به طول ۲۷۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۹۰ سانتی متر و متن آن عبارت است از:


''';::«خدای بزرگ است اهور مزدا، بزرگ‌ترین خدایان است که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، که خشایارشا را شاه کرد، یگانه از میان شاهان بسیار، یگانه فرمانروا از میان فرمانروایان بی‌شمار. من خشایارشا، شاه بزرگ، شاهِ شاهان، شاهِ کشورهای دارای ملل بسیار، شاه این سرزمین بزرگِ دوردستِ پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشی.»

'''''The translation of the text on the right plate, attributed to Xerxes, is:

"The Great God [is] Ahuramazda, greatest of all the gods, who created the earth and the sky and the people; who made Xerxes king, and outstanding king as outstanding ruler among innumerable rulers; I [am] the great king Xerxes, king of kings, king of lands with numerous inhabitants, king of this vast kingdom with far-away territories, son of the Achaemenid monarch Darius."
طبقه بندی: اسناد تاریخی، مکان های تاریخی،