تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

ساخت مستند کوروش کبیر توسط ....Making Cyrus the Great documentary by Cyrus Kar

قابل توجه کوروش دوستان

                                    King Cyrus the Great

In Search of Cyrus The Great - Caspian Sea

گوشه هایی از مستند و فیلم کوروش کبیر توسط سایرس کار

Making Movie & Documentary of Cyrus the Great by Cyrus Kar

 

Watch now--Persian

Watch now----English

 

دانلود فیلم (پارسی)
طبقه بندی: تازه های تاریخی، کلیپ های تاریخی،